TJENESTER

BRØYTING

Snøbrøyting kan være hardt arbeid i vintersesongen, og store snømengder som kommer overraskende på kan oppleves kaotisk.

 Store snømengder kan føre til begrenset fremkommelighet og i verste tilfelle, store materielle ødeleggelser. 

Med Mikalsen Maskin på laget unngår du at du blir begrenset av snømengdene – Mikalsen sørger for at du kommer deg frem dit du skal, uansett snømengde.

GRAVING

Med godt utstyr i vår maskinpark tilbyr Mikalsen Maskin det meste innenfor graving. 

Enten du har behov for utgraving ved opparbeidelse av tomt til bolig eller garasje, ved mindre prosjekter knyttet til vegopparbeidelse eller annet stiller Mikalsen opp med nødvendig utstyr. 

Med Sentral Godkjenning kan du være trygg på at arbeidet utføres etter lovpålagte krav og retningslinjer.

DRENERING

Drenering er en nødvendig del av arbeidet når en skal opparbeide ny tomt, og kan være løsningen om en eldre bolig eller tomt opplever fuktproblemer. 
Overflatevann kan både gi skade på bygg, dyrket mark og skape store problemer på trafikkerte veier. 

Mikalsen Maskin leverer forskjellige dreneringstjenester og sørger for at du ikke trenger å være bekymret for vannmassene.

RIVING

Har du behov for rivning av små eller store byggemasser på din tomt? 
Vi utfører enkelt rivning av ditt bygg. Mikalsen Maskin har flere gravemaskiner med omfattende utstyr tilgjengelig som gjør rivning av deler eller hele bygg effektivt og sikkert. 

Vi oppfyller alltid fagmessige krav og retningslinjer slik at du kan føle deg sikker på at arbeidet som utføres er av aller høyeste kvalitet.

PLANERING

Ved opparbeidelse av tomt eller vei er en av utfordringene bearbeiding av terreng slik at arealet er skikket til ønsket bruk. 

Ønsker du å utvide din tomt med en ekstra garasje eller tilbygg, men er begrenset på grunn av kupert terreng? 

Mikalsen Maskin AS utfører planering og nødvendig gravningsarbeid slik at tomten din blir klargjort til det du måtte ønske å bruke den til.

KRAN

Inkludert i maskinparken har Mikalsen Maskin lastebil med påfølgende kran og kan derfor levere et bredt spekter av transport- og løftetjenester.
Løft av materialer eller hele rammeverk er derfor uproblematisk. 

Enten du har større rivnings-, byggemasser eller annet som må flyttes eller transporteres har Mikalsen utstyret til å gjennomføre arbeidet for deg.